You are currently browsing the tag archive for the ‘historialliskriittinen metodi’ tag.

Lueskelin tässä keväällä kolme kirjaa, jotka käsittelivät Raamatun naishahmoja. Kunkin kirjan lähestyi aihettaan eri tavalla, mutta vain yksi niistä tuntui varsinaisesti toimivalta.

Lue lisää…

Mainokset

Jottei tarina näyttäisi päättyvän kesken, niin ilmoitanpa että sain kuin sainkin graduni valmiiksi viime kesänä. Teologian maisterin paperit tuli otettua ulos joskus lokakuun kieppeissä. Tässä pieni yhteenveto graduni lopullisesta muodosta.

Lue lisää…

Mitä pidemmälle eksegetiikan opintoni ehtivät, sitä hämmästyneempi olen eksegetiikan luonteesta. Historiatiede on lyönyt siihen leimansa niin vahvasti, etteivät edes graduseminaarissa olevat opiskelijatoverini tunnu näkevän asiassa mitään ongelmaa. Yritän seuraavassa paitsi kuvata akateemisen teologian syvällistä ongelmaa, niin myös avata uutta mahdollisuutta tehdä teologista merkityksellistä nykyihmisen kannalta.

(Joku onkin jo etsinyt blogiani hakusanalla ”Martti Nissinen Historiallinen raamatuntutkimus ja kriittinen historiantutkimus”. Viittaan tekstissäni myös tähän artikkeliin.)

Lue lisää…

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa raamatuntutkimuksen polttopisteenä on historia, se mitä ”todella tapahtui”. Tämä ei ole klassinen tapa tulkita Raamattua, mutta on akatemian vaikutuksesta siirtynyt kirkkoonkin. Sille on kuitenkin olemassa vaihtoehto.

Lue lisää…

Helsingin tiedekunnan eksegetiikan laitos on kehittelemässä Eksegetiikan menetelmien oppimisympäristöä (EMO). Materiaalia lisätään ja korjaillaan vähiinsä. Tässä vaiheessa sieltä löytyy jo lukuisia artikkeleita, näiden joukossa Raimo Hakolan kirjoittama Evankeliumit kertomuksina: Kirjallisuustieteellinen lähestymistapa Raamattuun sekä Kari Syreenin Mitä historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen jälkeen?. Hakolan teksti tarjoaa ansiokkaasti lyhyen määritelmän narraatiokritiikistä, Syreeni taas pohtii narraatiokritiikin ja muiden uusien metodien asemaa eksegeettisen tutkimuksen tulevaisuudessa.

Hakolan artikkelissa on omalta näkökannaltani muutamia puutteita. Siinä ei selitetä tarkemmin lukijasuuntautuneen raamatuntutkimuksen piirteitä, jotka kuitenkin elimellisesti liittyvät aiheeseen. Lisäksi Hakola pitää narraatiokritiikin vahvuuksia heikkouksina. Onkin helpottavaa huomata, etten ole ajatuksinani yksinäni, sillä löydän Syreeniltä ainakin periaatteellista sivustatukea.

Lue lisää…

Liity 9 muun seuraajan joukkoon

Linkki kotimaisen roolipelimedian solmukohtaan

Roolipelitiedotus
Mainokset